MATERIAL

A totes les persones assistents al FÒRUM CINEMA I EDUCACIÓ se’ls lliurarà gratuïtament el DVD EL FALS DOCUMENTAL, una producció audiovisual d’AulaMèdia.

La idea central del reportatge EL FALS DOCUMENTAL és donar a conèixer i reflexionar sobre aquest gènere documental. S’hi tracten aspectes com la construcció social de la realitat, la crítica al discurs dels mitjans de comunicació i la reflexió artística del llenguatge i dels codis audiovisuals.

El reportatge inclou seqüencies de falsos documentals de referència que s’alternen amb declaracions de Jordi Balló, professor i director del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de Gemma Paricio, professora de Secundària i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de Juan Vaccaro, membre del Centre d’Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona (UB).


AQUEST DVD INCLOU, A MÉS DEL “FALS DOCUMENTAL” (35′), LA PEÇA “MÉS ENLLÀ” AMB MÉS DE 20 MINUTS D’EXTRES.