CONTINGUT

Educació Mediàtica per Educar la Mirada

DILLUNS 3 JULIOL

1r Mòdul · Introducció a l’Educació Mediàtica.

DESCANS

2n Mòdul · Estructura del guió audiovisual. Arguments universals.

DIMARTS 4 JULIOL

1r Mòdul · Drets digitals i educació en comunicació per una ciutadania crítica.

DESCANS

2n Mòdul · Com implementar un taller d’educació audiovisual a l’aula. Obstacles i oportunitats.

DIMECRES 5 JULIOL

1r Mòdul · Mirades esbiaixades en la ficció audiovisual.

DESCANS

2n Mòdul · Memòries d’espais i barris: el documental.

DIJOUS 6 JULIOL

1r Mòdul · Narrativa audiovisual. Reptes des de diferents àmbits: com aplicar l’Educació Mediàtica.

DESCANS

2n Mòdul · El cinema a l’aula. Projecte de centre d’implementació de comunicació audiovisual.

DIVENDRES 7 JULIOL

1r Mòdul · Anàlisi crítica dels continguts mediàtics: la Publicitat.

DESCANS

2n Mòdul · Educació Mediàtica: Com implementar-la i com avaluar-la?