MATERIAL

A les persones matriculades al curs EL GUIÓ AUDIOVISUAL A L’AULA se’ls lliurarà 2 DVDs:

La idea central del reportatge EL FALS DOCUMENTAL és donar a conèixer i reflexionar sobre aquest gènere documental. S’hi tracten aspectes com la construcció social de la realitat, la crítica al discurs dels mitjans de comunicació i la reflexió artística del llenguatge i dels codis audiovisuals.

El reportatge inclou seqüencies de falsos documentals de referència que s’alternen amb declaracions de Jordi Balló, professor i director del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de Gemma Paricio, professora de Secundària i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de Juan Vaccaro, membre del Centre d’Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona (UB).

 


 

Les dades, la tecnologia i els drets digitals són els temes que tracta aquesta producció audiovisual d’AulaMèdia. Educació en Comunicació que coproduïm conjuntament amb la cooperativa audiovisual La Productora.

Les dades son el petroli del nostre temps? Amb quina finalitat ha entrat la tecnologia a les aules? Existeixen els drets digitals en la nostra societat? En aquest reportatge Karma Peiró (periodista i activista digital), Cecilia Bayo (tècnica de comunicació) i Gerard Vilanova (formador i comunicador) reflexionen sobre les dades, la tecnologia i els drets digitals.